Telefón Servis

Vitajte vo svete CARE & SAFE Europe

Dôverujte celosvetovým skúsenostiam v oblasti hygieny 

 CARE & SAFE Europe ako jediný podnik v Európe smie účinnú látku xCid® produkovať a uvádzať na trh. Popri výskume v Rakúsku

naši majitelia patentu neustále vyvíjajú účinnú látku a odhaľujú nové oblasti jej pôsobenia. Základnú účinnú látku  spolu s ďalšími

nevyhnutnými látkami potrebnými na výrobu produktov pre ošetrovanie povrchov a ovzdušia vyrábame v našom podniku v

Bratislave.

Tieto produkty sú vo svojom účinku jedinečné a nie sú škodlivé pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, pričom xCid® dekontaminuje 99,999% všetkých jednobunkových organizmov a tak vytvára zdravé prostredie. Nie nadarmo ho nazývame priateľský biocíd.  Aký je rozdiel medzi xCid-om a Akacid-om Akacid je predchádzajúca účinná látka, ktorá má veľmi podobné účinky ako  xCid® a bola do polovice roku 2012 veľmi úspešne uvedená na trh vtedajším majiteľom patentu. Napriek tomu nebola od polovice roka 2012 ďalej vyrábaná. Dvaja zo štyroch majiteľov patentu sa rozhodli začiatkom roka 2012 túto látku na báze polyméru a iných látok ďalej vyvíjať, tak aby sa pôvodná účinná látka ešte viac vylepšila. Naši vedci už v prvom kroku látku tak vyvinuli, že komplex xCid® má dlhodobý účinok v boji proti plesniam, spórom, baktériam, vírusom a jednobunkovým organizmom.   

Čo je xCid?

xCid®  je pozitívne nabitý polymér(katiónový), ktorý bol vyvinutý na neutralizáciu choroboplodných zárodkov, plesní, vírusov a zápachov. Tento polymér sa prilepí na negatívne nabitú stenu bunkovej steny organizmov, prenikne do nej a roztrhá stenu bunky a bunkovú membránu. Takéto bunky sa z dôvodu narušenia bunkovej štruktúry nemôžu ďalej rozmnožovať a okamžite zanikajú. Vzhľadom    na    charakter    a    veľkosť    molekúl,    nevniká    xCid®    do ľudskej kože a preto nie je škodlivý pre ľudí, zvieratá a rastliny. Voči tomuto spôsobu neutralizácie sú dokonca aj multi rezistentné kmene baktérií napr. MRSA trvale neutralizované a nedokážu si voči účinnej látke vybudovať odolnosť.
Made by Care & Safe Europe

… čo dokáže xCid?

1 . xCid®    bol    vyvinutý    na    neutralizáciu    choroboplodných    zárodkov,    plesní,    vírusov    a zápachov a dlhodobo účinkuje na suchých podkladoch. 2 . xCid®   je   vo   všetkých   svojich   možných   zloženiach   bez   zápachu,   neobsahuje   žiadne arómy a má dobrú materiálovú znášanlivosť. 3 . xCid®   sa   aplikuje   do   ovzdušia   pomocou   suchej   hmly   zo   stlačeného   vzduchu   alebo pomocou    ultrazvukových    prístrojov,    pričom    hlavnou    zložkou    na    cielené    rozdelenie účinnej látky do ovzdušia je demineralizovaná voda. 4 . xCid® nedráždi pokožku, oči a sliznicu a predovšetkým nie je jedovatý pri prehltnutí. 5 . xCid®   sa   dlhodobo   úspešne   používa   vo   viacerých   krajinách   na   zmiernenie   zápalov hrdla,   v   osobnej   hygiene   a   v   oblasti   detských   a   dojčenských   produktov.   Tieto   obchodné produkty sa už čoskoro dostanú aj na európsky trh.

CARE & SAFE Europe

Ponúkame obchodným spoločnostiam v priemyselnej ale aj súkromnej sfére služby a produkty, ktoré odstraňujú škodlivé mikroorganizmy a zápachy a tým vytvárajú zdravé prostredie

v potravinárskom priemysle, gastronómií a mnohých ďalších oblastiach.

Pre nás je veľmi dôležité, aby zdravie nebolo luxusom! Každý si musí dovoliť hygienické a bezpečné prostredie pre seba a svoju rodinu. Podniky, ktoré vyrábajú produkty

každodennej spotreby, musia tiež dostať ponúknutú dostupnú hygienu, aby mohli svoje produkty vyrábať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Kto už len chce ponúkať

rizikový tovar? Nikto!

Ponúkame   naše   produkty   a   služby   celourópsky   a   školíme   našich   partnerov   tak,   aby   služby   CARE   &   SAFE   Europe   poskytovali   tak,   ako   keby   sme   ich   poskytovali   my   sami.   Kontrola partnerov   a   ich   neustále   vzdelávanie   je   pre   nás   presne   tak   dôležité,   ako   čistá   a   svedomitá   výroba   xCid   produktov,   ktorá   je   použitá   vo   všetkých   našich   službách.   100%   kvalita   a kompetencia je vyznamenaním CARE & SAFE Europe a jej partnerov. Dôverujte nám a berte nás za slovo.

… čo prinesie budúcnosť?

1 . CARE & SAFE Europe expanduje ďalej prostredníctvom svojich kompetentných partnerov v 26 európskych destináciach a je “Hygienickým partnerom” pre Európsku Úniu. 2 . xCid® “Industrial Products” a “Personal CARE”  produkty, ktoré sa používajú vo viacerých krajinách okrem EÚ, budú čoskoro uvedené aj na európsky trh. 3 . xCid plus®, je  xCid® s ešte viac optimalizovanou polymérovou štruktúrou a nachádza sa  práve vo fáze certifikácie a rozširovania možností využitia.
Zdravie nesmie byť luxus…
platenú reklamu: www.main-coin.farm