Made by Care & Safe Europe

Rozsah činností Care & Safe

Chceli by sme Vám bližšie predstaviť jednotlivé oblasti, kde sa môžu využiť produkty a metódy Care & Safe. Od problémov s plesňami v súkromnej oblasti až po dekontamináciu v potravinárskych závodoch, pomáhame my a naši partneri v celej Európe vytvárať a udržiavať zdravé prostredie.

Súkromná sféra

V súkromnej sfére bývajú popri problémoch s klasickými plesňami spôsobenými vlhkosťou alebo tvorbou kondenzácie dekontaminované aj zápachy a baktérie. Pleseň vzniká najčastejšie na kondenzačných plochách, ktoré vznikajú prostredníctvom tepelných mostov, poprípade zlým vetraním a vykurovaním alebo poškodením vodou. Zápachy najčastejšie spôsobujú domáce zvieratá alebo vyššie spomínané plesne a vlhké múry. Na to je určený Care & Safe System “RGW” (red, green a white). Prostredníctvom použitia vhodných opatrení, ktoré podľa prevedenia garantujú, že do 5 rokov po ošetrení sa na týchto plochách neobjaví žiadna pleseň.

Odstraňovanie zápachov v automobiloch

V tejto oblasti sa jedná predovšetkým o zápachy a baktérie. Baktérie sa najčastejšie nachádzajú v klimatizáciach a výmenníkoch tepla. To sú tie nepríjemné zápachy, keď zapnete klimatizáciu v aute. Tu sa môžu baktérie a plesne na vlhkých povrchov ako aj na filtroch rozmnožovať. Tak isto aj zápach z cigariet a domácich zvierat je veľký problém pre hygienu v automobiloch. Tieto zápachy nie je jednoduché odstrániť. Na to pomôže ultrazvukové rozprašovanie Care & Safe “fresh”. Tento produkt je tak koncipovaný, že odstráni aj ostatné zápachy z textílií a kožených povrchov.

Ventilácie a klimatizácie v budovách

Pri ventilácií a klimatizácií v budovách je to podobné ako pri automobiloch. Aj tu sa dostávajú spóry plesní a baktérie cez vetracie kanále do pracovných a bytových oblastí. Je jedno, či sa jedná o centrálnu alebo necentrálnu ventiláciu a klimatizáciu, zaťaženie je z dôvodu veľkosti zariadení ešte väčšie ako v autách. Na to bol vyvinutý Care & Safe “orange”. Trvale dstraňuje 99,999% baktérií ( aj multirezistentných kmeňov) a plesní. Vytvorený  CARE & SAFE “orange” povlak na vnútornej strane zariadenia funguje ako veľkoplošný filter a zabezpečuje dlhodobo čistý vzduch v každej napojenej miestnosti.

Priemyselné podniky

V priemyselných podnikoch ako napr. výroba zmrzliny, spracovanie mäsa a zeleniny je

enormne dôležité dbať na hygienu. Práve pri spracovávaní surovín, ktoré sa dostanú ku

konzumentom sčasti surové, je hygiena  Alfa a Omega v každej potravinárskej výrobe.

Tu sa popri problematike baktérií a cudzích plesní vyskytujú aj technicko-hygienické

problémy budov. Závody bývajú väčšinou vetrané cez ventiláciu alebo chladené

klimatizáciou, preto sa musia aj tieto zariadenia dekontaminovať. Dodatočne dochádza

pri rozširovaní závodov k stavebným problémom, kde sa môžu po prestavbe vyskutnúť

problémy s vlhkosťou.

Tu zasiahnu všetky naše produkty a musí sa vytvoriť alebo rozšíriť hygienický koncept. Ten je potom potvrdený prostredníctvom Care & Safe hygienického certifikátu.

Gastronómia

Tak ako pri priemyselných podnikoch aj v gastronómií je to veľmi podobné, len sa jedná

väčšinou o menšie oblasti. Napriek tomu sa musí Care & Safe hygienický certifikát spojiť

s hygienou v gastronómií a rozšíriť oblasť problematiky budov.

Lebo hygiena v gastronómií je väčšinou ohraničená na prevádzkový a personálny priebeh a často nevenuje pozornosť okoliu. Care & Safe pomáha závodom s ošetrovaním povrchov, rozprašovaním v miestnostiach a dekontamináciou chladiacich miestností. Ďalej budú integrované aj spoločenské priestory, kde sa často vystkytujú baktérie, plesne a problémy so zápachmi. Tak môžeme pomôcť s dekontamináciou napríklad nikotínu alebo mliečnych kyselín.

Nemocničná hygiena

V oblasti nemocníc je kontakt a kvapôčková infekcia veľkým nebezpečenstvom pre

pacientov a návštevníkov, pretože aj tu sa nachádzajú ventilácie a klimatizácie, ktoré

transportujú a rozširujú zárodky.

O dennú dezinfekciu sa starajú čistiace firmy a nemocničný personál. Návštevníci si môžu dezinfikovať ruky pred a po návšteve nemocnice. Problémom sú povestné multirezistentné nemocničné zárodky, ktoré sú veľkým nepriateľom ľudí, keď sa jedná o infekciu. Tieto zárodky sú totiž rezistentné voči dezinfekčným prostriedkom používaných v nemocniciach. Care & Safe xCid® dezinfekčné prostiedky neutralizujú multirezistentné nemocničné zárodky, bez toho aby ohrozili ľudí, nedráždia sliznicu a oči.

Infračervené vykurovacie systémy

 Rozhodujúce pri optimálnom vykurovaní miestností je správna voľba vykurovacieho

systému. V tejto súvislosti ponúka “Care & Safe Infrared Systems” rozhodujúce výhody

pri vykurovaní obytných miestností, pretože infračervené tepelné vlny preniknú do

každého kúta a redukujú tak tvorbu kondenzácie na povrchoch.

Infračervené tepelné vlny zohrievajú povrchy a nie ovzdušie v miestnostiach, ako bežné vykurovacie systémy. Preto ostávajú povrchy bez kondenzácie a minimalizujú tak riziko tvorby plesní. Popri HVH Victory a HVH deluxe  hrá Thermodynamik Eco 7+ v segmente infračerveného vykurovania rozhodujúcu úlohu. TD Eco 7+ celosvetovo jediné IČ- kúrenie s kontrolou povrchovej teploty. To znamená, že toto vykurovanie redukuje spotrebu elektrickej energie voči bežným IČ-vykurovacím systémom až do 35%. Tým sa dodatočne šetria vzácne zdroje a peniaze pri vykurovaní.

Sanačné systémy stien

Oprava vlhkého a soľ obsahujúceho muriva predstavuje pre architektov a staviteľov vždy

veľkú výzvu.

S našim vysoko výkonným systémom sme vytvorili inovatívny sanačný koncept na

zaistenie a izoláciu vlhkých a soľ obsahujúcich murív. Funkcia, spôsobilosť a

bezpečnosť prevedenia sanačnej metódy sú potvrdené cez nespočetné množstvo

úspechov v praxi. Adekvátne k novej európskej norme vykazuje náš systém DIN EN

998-1 pre omietky CE-označenie.

Tento systém slúži ako trvanlivá omietka na vlhkých, väčšinou soľ obsahujúcich murivách a preto je ideálna na sanáciu vlhkých pivníc, výklenkov a historických budov. Dosiahne sa suchý povrch a zamedzí sa rozkvitaniu plesní ako aj vydúvaniu omietky.
platenú reklamu: www.main-coin.farm