Telefón Servis

Vitajte vo svete CARE & SAFE Europe

Dôverujte celosvetovým skúsenostiam v oblasti hygieny

CARE & SAFE Europe ako jediný podnik v Európe smie účinnú látku plazmatizovaný singlet kyslík-voda produkovať a uvádzať na trh.

Popri výskume v Rakúsku naši majitelia patentu neustále vyvíjajú účinnú látku a odhaľujú nové oblasti jej pôsobenia. Základnú účinnú látku

spolu s ďalšími nevyhnutnými látkami potrebnými na výrobu produktov pre ošetrovanie povrchov a ovzdušia vyrábame v našom podniku v

Bratislave.

Tieto produkty sú vo svojom účinku jedinečné a nie sú škodlivé pre ľudí, zvieratá a životné prostredie, pričom plazmatizovaný singlet kyslík- voda dekontaminuje 99,999% všetkých jednobunkových organizmov a tak vytvára zdravé prostredie. Nie nadarmo ho nazývame priateľský biocíd. Aký je rozdiel medzi plazmatizovaný singlet kyslík-voda-om Akacid je predchádzajúca účinná látka, ktorá má veľmi podobné účinky ako plazmatizovaný singlet kyslík-voda a bola do polovice roku 2012 veľmi úspešne uvedená na trh vtedajším majiteľom patentu. Napriek tomu nebola od polovice roka 2012 ďalej vyrábaná. Dvaja zo štyroch majiteľov patentu sa rozhodli začiatkom roka 2012 túto látku na báze polyméru a iných látok ďalej vyvíjať, tak aby sa pôvodná účinná látka ešte viac vylepšila. Naši vedci už v prvom kroku látku tak vyvinuli, že komplex plazmatizovaný singlet kyslík- voda má dlhodobý účinok v boji proti plesniam, spórom, baktériam, vírusom a jednobunkovým organizmom.
Made by Care & Safe Europe

… čo dokáže plazmatizovaný singlet kyslík-voda?

1 . plazmatizovaný singlet kyslík-voda bol vyvinutý na neutralizáciu choroboplodných zárodkov, plesní, vírusov a zápachov a dlhodobo účinkuje na suchých podkladoch. 2 . plazmatizovaný singlet kyslík-voda je vo všetkých svojich možných zloženiach bez zápachu, neobsahuje žiadne arómy a má dobrú materiálovú znášanlivosť. 3 . plazmatizovaný singlet kyslík-voda sa aplikuje do ovzdušia pomocou suchej hmly zo stlačeného vzduchu alebo pomocou ultrazvukových prístrojov, pričom hlavnou zložkou na cielené rozdelenie účinnej látky do ovzdušia je demineralizovaná voda. 4 . plazmatizovaný singlet kyslík-voda nedráždi pokožku, oči a sliznicu a predovšetkým nie je jedovatý pri prehltnutí. 5 . plazmatizovaný singlet kyslík-voda sa dlhodobo úspešne používa vo viacerých krajinách na zmiernenie zápalov hrdla, v osobnej hygiene a v oblasti detských a dojčenských produktov. Tieto obchodné produkty sa už čoskoro dostanú aj na európsky trh.

CARE & SAFE Europe

Ponúkame obchodným spoločnostiam v priemyselnej ale aj súkromnej sfére služby a produkty, ktoré odstraňujú škodlivé mikroorganizmy a zápachy a tým vytvárajú zdravé prostredie

v potravinárskom priemysle, gastronómií a mnohých ďalších oblastiach.

Pre nás je veľmi dôležité, aby zdravie nebolo luxusom! Každý si musí dovoliť hygienické a bezpečné prostredie pre seba a svoju rodinu. Podniky, ktoré vyrábajú produkty

každodennej spotreby, musia tiež dostať ponúknutú dostupnú hygienu, aby mohli svoje produkty vyrábať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Kto už len chce ponúkať

rizikový tovar? Nikto!

Ponúkame naše produkty a služby celourópsky a školíme našich partnerov tak, aby služby CARE & SAFE Europe poskytovali tak, ako keby sme ich poskytovali my sami. Kontrola partnerov a ich neustále vzdelávanie je pre nás presne tak dôležité, ako čistá a svedomitá výroba plazmatizovaný singlet kyslík-voda produktov, ktorá je použitá vo všetkých našich službách. 100% kvalita a kompetencia je vyznamenaním CARE & SAFE Europe a jej partnerov. Dôverujte nám a berte nás za slovo.

… čo prinesie budúcnosť?

1 . CARE & SAFE Europe expanduje ďalej prostredníctvom svojich kompetentných partnerov v 26 európskych destináciach a je “Hygienickým partnerom” pre Európsku Úniu. 2 . plazmatizovaný singlet kyslík-voda “Industrial Products” a “Personal CARE” produkty, ktoré sa používajú vo viacerých krajinách okrem EÚ, budú čoskoro uvedené aj na európsky trh. 3 . plazmatizovaný singlet kyslík-voda plus®, je plazmatizovaný singlet kyslík-voda s ešte viac optimalizovanou polymérovou štruktúrou a nachádza sa práve vo fáze certifikácie a rozširovania možností využitia.
Zdravie nesmie byť luxus…