Made by Care & Safe Europe
PRODUKTY

Produkty

Nasledovne vám predstavíme produkty, ktoré vyrábame pre našich zákazníkov, obchodných partnerov a poskytovateľov služieb, ako aj pre naše vlastné služby. Všetky produkty až na Ochranu pred kondenzom “white”, ktorý je vyrábaný pre nás na zákazku v Nemecku, sú všetky produkty vyrábané pod prísnym hygienickým dohľadom a viacnásobne testované na ich účinok.

xCid “white”

xCid white® je náter, ktorý na základe svojich špeciálnych vlastností udžiava povrchy, na ktorých vzniká kondenzácia z dôvodu tepelných mostov suché. xCid white® vytvorí tak veľkú plochu, ktorá povrchové napätie od vody zníži tak, že ju v plynnej forme opäť vráti do ovzdušia. Tak ostane xCid dhšie na povrchu a môže dlhšie účinkovať.  Množstvo: 0,75-0,85 kg/m². Povrch: ca. 18.000m²/natretým m² Pretierateľnosť: neodporúča sa, redukuje sa tak účinok Tónovanie: s bežnými tónovacími farbami Garancia: v kombinácií Fog max. na  5 rokov predĺžená

Care & Safe “orange”

xCid orange® bol špeciálne vyvinutý na dezinfekciu ventilácií a klimatizácií. Tento dezinfekčný prostriedok odstraňuje 99,999% všetkých baktérií, patogénnych a nepatogénnych zárodkov, ako aj multirezistentné kmene. Produkt neobsahuje chlór alebo iné dráždiace látky. Pri vzniknutom znečistení sa musí zariadenie predtým vyčistiť, aby sa umožnil účinok xCid orange®. Aplikácia: xCid orange®  sa aplikuje prostredníctvom rozprašovačov priamo do vetracích kanálov a tak zabíja všetky baktérie a plesne. Doba účinnosti: ca 30 minút Pred- a dodatočné očistenie: všetky znečistenia musia byť odstránené zo systému. Odporúča sa pred začiatkom čistenia zariadenie dekontaminovať, potom mechanicky vyčistiť a následne ešte raz rozptýliť účinnu látku kvôli prevencií.
xCid “red”  xCid red® sa nastrieka priamo na povrch plesne, aby mohol zabiť všetky plesne a ich spóry a odstrániť ich z povrchov. Po vyčistení vlhkou utierkou z mikrofázy treba postihnutú plochu ešte raz preventívne nastriekať xCid red®, aby sa na povrch dostalo dostatočné množstvo účinnej látky.  Dekontaminácia: 0,25 liter/m². Doba pôsobenia ca. 10-15 minút, podľa veľkosti plochy plesne Čistenie: najlepšie účinky dosiahnete s použitím mikrofázovej utierky Prevencia: 0,25 liter/m² xCid “green” xCid green® bol vyvinutý na dekontamináciu kancelárií a domácností, aby neutralizoval zápachy, spóry, kvasinky a plesne. xCid green®  sa rovnomerne rozdeľuje do ovzdušia s použitím ultrazvukových rozprašovačov a tak zabíja 99,999% baktérií, zárodkov, spórov a kvasiniek, pričom koncentrácia xCid green® je zvolená tak, aby sa povrchy nelepili. Tak môžu ostať v miestnosti aj citlivé predmety.  Dekontaminácia 1,00 liter/100m³.  Doba pôsobenia: ca. 2 hodiny, podľa vlhkosti vzduchu Dodatočné ošetrenie: všeobecne nie je potrebné, podľa potreby vyvetrať Garancia: 2 roky na povrchoch xCid “blue” xCid blue® bol vyvinutý na dekontamináciu obchodných a priemyselných miestností, aby neutralizoval zápachy, spóry, kvasinky a plesne.xCid blue®  sa rovnomerne rozdeľuje do ovzdušia s použitím priemyselných ultrazvukových rozprašovačov a tak zabíja 99,999% baktérií, zárodkov a kvasiniek.  Dekontaminácia: 1,00 liter/100m³. Doba pôsobenia: ca. 2 hodiny, podľa vlhkosti vzduchu Dodatočné ošetrenie: z dôvodu vysokej koncetrácie účinnej látky treba podlahy umyť neutrálnym čističom podláh a miestnosť vyvetrať Garancia: rozdielna, podľa spôsobu ošetrenia

Care & Safe xCid

Odstraňovač plesní

Care & Safe odstraňovač plesní bol v Rakúsku klinicky testovaný a jeho účinok je potvrdený univerzitnými profesormi. Tento odstraňovač zabíja 99,999% plesní, spórov a kvasiniek. Produkt neobsahuje chlór ani iné dráždiace látky. Nenapadá ani nepoškodzuje povrchy. xCid účinná látka bola špeciálne vyvinutá na plesne a účinkuje v priebehu minúty. Použitie:  odstraňovač plesní nastriekať priamo na povrch, kde sa pleseň nachádza. Množstvo: 0,25 liter/m². Doba účinnosti: ca 15 minút Čistenie: najlepšie očistiť pomocou mikrofázovej utierky. Na povrchu môžu ostať tmavé fľaky, je to farbivo zo zabitých plesní. Silikónové škáry najlepšie zoškriabať, v prípade, že sa miesto nedá vyčistiť, žiadne starosti, pleseň vám už nemôže škodiť.
novinka!

Care & Safe xCid 

Dezinfekcia porchov

Care & Safe dezinfekčný prostriedok bol v Rakúsku klinicky testovaný a jeho účinok je potvrdený univerzitnými profesormi. Tento dezinfekčný prostriedok odstraňuje 99,999% všetkých baktérií, patogénnych a nepatogénnych zárodkov ako aj multirezistentné kmene. Produkt neobsahuje chlór ani iné dráždivé látky. Nenapadá ani nepoškodzuje povrchy. xCid účinná látka bola špeciálne vyvinutá na dezinfekciu a účinkuje v priebehu minúty. Použitie: dezinfekčný prostriedok nastriekať priamo na povrch. Doba účinnosti: ca 10 minút Dodatočné ošetrenie: tekutinu zotrieť mikrofázovou utierkou. V prípade, že to nie je možné, napriek tomu je účinok je zaručený, pretože baktérie budú fyzicky zabité.

Care & Safe xCid 

Stop zápachom

Care & Safe stop zápachom bol v Rakúsku klinicky testovaný a jeho účinok je potvrdený univerzitnými profesormi. Tento odstraňovač zápachov neutralizuje textílie, pórovité a hladké porchy od zápachov z domácich zvierat, nikotínu, kuchynských zápachov..atď. Produkt neobsahuje chlór ani iné dráždivé látky. Nenapadá ani nepoškodzuje povrchy, ktoré znášajú vodu. Použitie: odstrániť z povrchu  zvyšné pevné častice spôsobujúce zápach. Následne nastriekať odstraňovač zápachov na povrch. Množstvo:  pri neustupujúcich zápachoch viackrát použiť. Doba účinnosti: ca 30 minút Dodatočné ošetrenie: všeobecne nie je potrebné.
novinka! novinka!

Care & Safe “fresh”

xCid fresh® bol špeciálne vyvinutý na odstraňovanie zápachov v nákladnej doprave, obytných a pracovných kontajneroch.  Viaže čiastočky vzduchu a nepríjemné zápachy, ako napríklad tzv. zahmlievanie nových automobilov, zápachy z domácich zvierat, z cigariet, spalín, potuchlina.. xCid fresh® je riešenie pripravené na použitie a je vyrobený špeciálne s použitím CARE & SAFE rozprašovačov. Takto vytvorená hmla je veľmi jemná (veľkosť kvapiek <10 µm), čo zamedzuje vzniku škodám spôsobených vlhkosťou. Potreba: podľa spracovateľskej tabuľky, v ktorej sú uvedené hodnoty bežnej veľkosti automobilu Nástroje: UV rozprašovač pre automobily, mikrofázová utierka Doba účinnosti:  ca 45-60 minút pričom úplný efekt nastáva po 24 hodinách

Care & Safe

“stenové systémy”

xCid stenové systémy® renovácia vlhkých alebo soľ obsahujúcich murív je vždy veľkou výzvou pre architektov a stavbárov.

S našim vysoko výkonným systémom sme

vytvorili inovatívny sanačný koncept na zaistenie

a izoláciu vlhkých a soľ obsahujúcich murív.

Funkcia, spôsobilosť a bezpečnosť prevedenia

sanačnej metódy sú potvrdené cez nespočetné

množstvo úspechov v praxi. Adekvátne k novej

európskej norme vykazuje náš systém DIN EN

998-1 pre omietky CE-označenie.

Tento systém slúži ako trvanlivá omietka na vlhkých, väčšinou soľ obsahujúcich murivách a preto je ideálna na sanáciu vlhkých pivníc, výklenkov a historických budov. Dosiahne sa suchý povrch a zamedzí sa rozkvitaniu plesní ako aj vydúvaniu omietky.

Care & Safe

Infračervené systémy

Care & Safe infračervené vykurovacie systémy nešetria len energiu a peniaze pri vykurovaní, ale sú ideálnym doplnkom ak treba odstrániť kondenzáciu z povrchov. Thermodynamic ECO7+, Deluxe alebo Victory infračervené vykurovacie systémy spĺňajú všetky štandardy, ktoré sú potrebné pre efektívne a k životnému prostrediu šetrné vykurovanie. Infračervené tepelné lúče prenikajú do každého kúta v miestnosti a zohrievajú všetky povrchy. To vedie k tomu, že pri tepelných mostoch na budovách povrchová teplota extrémne neklesá, ako to býva v prípade konvekčného vykurovania. Možnosti využitia: v každej miestnosti, kde sa nachádza pripojenie na 230V.

Care & Safe xCid

Dezinfekcia klimatizácií

Care & Safe dezinfekcia klimatizácií bol v Rakúsku klinicky testovaný a jeho účinok je potvrdený univerzitnými profesormi. Care & Safe  Dezinfekcia klimatizácií zabíja 99,999% baktérií a zárodkov na výmenníkoch tepla a filtroch bez toho, aby zafarbil alebo poškodil povrchy. Nenapadá ani nepoškodzuje povchy, ktoré znášajú vodu. Použitie: dostatočne nastriekať na výmenník tepla a filter, 60 minút nechať pôsobiť a potom prístroj zapnúť. Maximálny dezinfekčný účinok nástáva po 24 hodinách. Pri extrémnom zaťažení zápachom ešte raz zopakovať. Je ideálne prispôsobený pre klimatizácie, sušičky a zvlhčovače vzduchu. Množstvo: rozdielne podľa veľkosti zariadenia, povrchy musia byť dostatočne zvlhčené. Doba účinnosti: ca 30 minút Dodatočné ošetrenie: všeobecne nie je potrebné.
novinka! PHMB Genehmigung 2016 PHMB Genehmigung 2016 Biozidproduktgruppen Biozidproduktgruppen H2O2 Verordnung H2O2 Verordnung PerxCid® PerxCid® xCid® xCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® Info Info PerxCid® PerxCid® xCid® xCid® PerxCid® PerxCid® xCid® xCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® PerxCid® Info Info xCid® xCid® xCid® xCid®
platenú reklamu: www.main-coin.farm