Made by Care & Safe Europe
Certyfikat higieny    

Certyfikat higieny

Certyfikat higieny® CARE & SAFE został opracowany dla zakładów produkujących

żywność, aby umożliwić przedsiębiorcom długofalowe prowadzenie ich zakładów na

wysokim poziomie higienicznym.

Ten certyfikat nadaje się idealnie dla gastronomii, zakładów produkujących żywność, magazynów żywności i wytwórni win. Rozpoczyna sie od stwierdzenia stanu faktycznego zakładu, następnie opracowywana  jest koncepcja, która z reguły rozpoczyna się dekontaminacją zakładu, aby ustalić punkt wyjścia od którego należy rozpocząć działania. Dzięki stałemu nadzorowi zostaje określone, kiedy potrzebna jest dekontaminacja powierzchni i/lub powietrza w pomieszczeniach. Następnie zostaje stworzona koncepcja pielęgnacji, aby utrzymać zakład w stanie długotrwałego stanu higienicznego. Na końcu zakład zostaje certyfikowany widocznym POTWIERDZENIEM STANU HIGIENY.
Certyfikat higieny Care & Safe… … jest dobrowolnym zobowiązaniem według wytycznych Care & Safe Europa przy zastosownaiu ekskluzywnego środka czynnego xCid®. Działania jakie są konieczne, aby uzyskać certyfikację zakładu, będą wcześniej ujęte w opisie postępowania sporządzonego na podstawie faktycznego stanu zakładu. Będzie on opracowany przy wydatnej pomocy zakładu, przy czym skupiamy się przede wszystkim na stanie budynków, przetwarzanych produktach, strukturze współpracowników i produktach końcowych.    Ten certyfikat higieny dokumentuje przeprowadzenie ostatnich działań, z podaniem daty ich przeprowadzenia, stanowiąc opis ostatnich zabiegów higienicznych. Certyfikat ten dysponuje również katalogiem działań w którym opisane jest w jakich odstępach czasu, jakie czynności należy przeprowadzić, aby osiągnąć imponujący wynik.  Ważne jest, że ten certyfikat może zostać osiągnięty tylko w ścisłej współpracy z zakładem, wysłannikami zakładów nadzoru higienicznego, współpracownikami i zarządem spółki. Jest to ważne ponieważ higieniczny produkt i zdrowy zakład może być zagrożony przez niezachowanie opracowanego konceptu higieny przez pojedynczą osobę.
bezahlte Werbeeinschaltung: www.main-coin.farm