Made by Care & Safe Europe

Dziedziny specjalistyczne Care & Safe

Poniżej chcemy przybliżyć Państwu różne obszary zastosowania, w których można używać produktów i metod Care & Safe. Od problemów z pleśnią w mieszkaniach prywatnych aż do dekontaminacji zakładów produkujących artykuły spożywcze, my i nasze firmy partnerskie w całej Europie pomagamy w stworzeniu i utrzymaniu zdrowego środowiska.

Sektor prywatny

W sektorze prywatnym najczęściej obok klasycznych problemów z pleśnią spowodowanych zawilgoceniem, albo osadzaniem się wilgoci kondensacyjnej, dekontaminacji muszą ulec również zapachy i bakterie.   Pleśń najczęściej powstaje na powierzchniach kondensacyjnych spowodowanych przez mostki cieplne, względnie niewłaściwe wietrzenie i ogrzewanie, lub przez szkody wyrządzone przez wodę. Zapachy są najczęściej wytwarzane przez zwierzęta domowe lub powyżej opisaną pleśń i wilgoć znajdującą się w murach. Przeciw tym zjawiskom nalezy postępować używając produktów Care & Safe “red, green und white”. Przez zastosowanie odpowiednich środków możemy, w zależności od wykonania, zapewnić, że przez okres 2-5 lat po wykonaniu zabiegu na powierzchni nie osiądzie się ponownie żadna pleśń.

Likwidacja zapachów w samochodach

W sektorze samochodowym problemem są przede wszystkim zapachy i bakterie.  Bakterie znajdują się najczęściej w instalacji klimatyzacyjnej na wymiennikach ciepła. To są nieprzyjemne zapachy pojawiające się w momencie uruchomienia klimatyzacji. Bo tutaj bakterie i grzyby mogą zagnieździć się na wilgotnych powierzchniach i na filtrach, i wydzielają nieprzyjemny zapach jak tylko wprawi się w ruch przepływ powietrza.  Również zapach papierosów i zapachy zwierząt domowych są ogromnym problemem w higienie pojazdów samochodowych., które są zwykle bardzo trudne do usunięcia. Przeciwko temu pomaga ultradźwiękowe wytworzenie mgły ze środkiem Care & Safe “fresh”. Produkt ten został specjalnie przygotowany do dekontaminacji zapachów i eliminuje z tekstyliów nawet najgorszy kwas mlekowy, nikotynę i zapachy zwierząt domowych.

Wentylacje i klimatyzacje w budynkach

W instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach jest podobnie jak w samochodach, z tą różnicą, że nie odczuwacie ich Państwo tak mocno jak w samochodzie.  Powodem tego jest fakt, że nie siedzicie Państwo w ciasnym pomieszczeniu naprzeciw wylotu powietrza. Niemniej jednak, obojętnie czy chodzi o centralną, czy lokalną instalację klimatyzacyjną lub wentylacyjną obciążenia, z powodu wielkości instalacji, są o wiele wyższe niż w samochodach.  Do odkażania tego typu instalacji opracowany został produkt do wytwarzania mgły Care & Safe “orange”. Usuwa on w sposób trwały 99,999% bakterii  (również odpornych zarazków szpitalnych) i grzybów. Wytworzony “pomarańczowy” film na wewnętrznej stronie instalacji funkcjonuje jak filtr wielkopowierzchniowy i zapewnia długotrwale czyste powietrze w każdym podłączonym pomieszczeniu.

Zakłady produkcyjne i rzemieślnicze

Szczególnie w zakładach produkcyjnych takich jak: produkujących lody, przetwarzających

mięso i warzywa ogromnie ważnym jest zważanie na warunki higieniczne. Bo jeśli

przetwarzane są produkty, które trafiają do konsumentów częściowo w stanie surowym, to

higiena jest początkiem i końcem każdego procesu produkcyjnego. 

Tutaj obok problematyki bakterii i obcych pleśni znajduje się często problemy związane z e

stanem technicznym budynków. Ponieważ najczęściej są one wyposażone w instalacje

wentylacyjne i/lub klimatyzacyjne, to instalacje muszą być odkażane. Dodatkowo przez

ekspansję, w zakładzie dochodzi często do problemów z budynkami, gdzie ze względu na

dobudowę lub przebudowę mogą wystąpić problemy z wilgotnością substancji

budowlanych. 

Można tutaj skorzystać ze wszystkich naszych produktów i musi zostać stworzona lub rozszerzona koncepcja higieniczna zakładu potwierdzona następnie przez certyfikat higieniczny Care & Safe.

Gastronomia

W gastronomii jest podobnie jak w przypadku zakładów produkcyjnych, z tą różnicą, że

chodzi tutaj przeważnie o mniejszy zakres działań. Niemniej jednak musi się tutaj

połączyć certyfikat higieny Care & Safe z systemem higieny dużych kuchni HACCP i

rozszerzyć go o stałe problemy budynków.

Ponieważ system higieny HACCP ogranicza się najczęściej do systemów zakładowych i osobowych i często lekceważy warunki otoczenia.  Firma Care & Safe pomaga zakładom stosując dezynfekcję powierzchni, przez wytwarzanie mgły dezynfekcyjnej w pomieszczeniach i dekontaminację chłodni. Następnie dołączane są pomieszczenia dla gości, ponieważ często występują w nich bakterie, pleśń, lub nieprzyjemne zapachy.  Tak więc możemy pomóc w dekontaminacji np. zapachów nikotyny, kwasu mlekowego a nawet kwasu masłowego.

Higiena w szpitalach

W sektorze szpitalnym duże niebezpieczeństwo dla pacjentów i osób odwiedzających stanowią

instalacje wentylacyjne transportujące zarazki, a przede wszystkim infekcje przez kontakt i

infekcje kropelkowe. 

Tutaj o codzienną dezynfekcję troszczą się dezynfektory, personel szpitalny i osoby sprzątające. Osoby odwiedzające mogą zdezynfekować sobie ręce środkami do dezynfekcji przed i po odwiedzinach. Jak na razie tak jest dobrze. Przy tym jednak problemem są niesławne bakterie MRSA, odporne na wszystko bakterie gronkowca złocistego, będące największym wrogiem człowieka jeśli chodzi o infekcje. Bakterie te są rzeczywiście odporne na konwencjonalne środki dezynfekujące dostępne w szpitalach. Środki dezynfekujące Care & Safe xCid® są jedynymi na całym świecie środkami neutralizującymi zarazki szpitalne w 99,999%, nie narażając przy tym człowieka, bo nie podrażniają ani błony śluzowej ani oczu. 

Systemy ogrzewania podczerwonego

Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania ma kluczowe znaczenie dla optymalnego

ogrzewania pomieszczeń. W związku z tym “Care & Safe Infrared Systems” oferuje

decydujące korzyści przy ogrzewaniu pomieszczeń mieszkalnych, ponieważ

podczerwone fale cieplne wnikają w każdy kąt i dzięki temu redukują tworzenie się

kondensatów na powierzchniach budynków.

Podczerwone fale cieplne ogrzewają powierzchnie, a nie powietrze w pomieszczeniu jak tradycyjne systemy grzewcze, a przez to powierzchnie są wolne od kondensatów i pomagają w ten sposób minimalizować ryzyko powstania pleśni na powierzchni.  Obok produktów HVH Victory lub HVH deluxe decydującą rolę w segmencie ogrzewania podczerwonego odgrywają produkty Thermodynamik Eco 7+. Produkty TD Eco 7+ są jedynymi na świecie grzewczymi panelami podczerwieni z regulowaną temperaturą powierzchni grzewczej. To znaczy, że to ogrzewanie promieniami podczerwonymi redukuje zapotrzebowanie na energię elektryczną w porównaniu do istniejących systemów ogrzewania podczerwienią, nawet do 35%. W ten sposób podczas ogrzewania oszczędzane są cenne surowce i pieniądze.

Systemy renowacji ścian

Renowacja wilgotnych i zawierających sól ścian stanowi zawsze wielkie wyzwanie dla

architektów i firm budowlanych. 

My, z naszym wysokiej wydajności systemem stworzyliśmy innowacyjną koncepcję

remontu dla ścian zawilgoconych i zasolonych, oraz osiągnęliśmy bezpieczne i trwałe

ich uszczelnienie. Funkcjonalność, przydatność i bezpieczeństwo stosowania tej metody

renowacji ostały w pełni poświadczone przez liczne sukcesy osiągnięte w praktyce,

odpowiadając nowej normie europejskiej DIN EN 998-1 dla zapraw tynkarskich

posiadających oznaczenie CE. 

System ten służy do wykonywania stałych tynków na mokrych, najczęściej zasolonych ścianach, dlatego też nadaje się idealnie do stosowania przy renowacji wilgotnych piwnic, sklepień i budowli historycznych. Uzyskuje się suche powierzchnie i zapobiega wykwitom, jak również odpadaniu tynku. 
bezahlte Werbeeinschaltung: www.main-coin.farm