Serdecznie witamy w firmie CARE & SAFE Europe

Zaufajcie Państwo firmie mającej światowe doświadczenie w zakresie higieny. 

My, jako firma CARE & SAFE Europe jesteśmy jedynym przedsiębiorstwem w Europie, które ma prawo produkowania i wprowadzania na rynek kompleksowej substancji czynnej xCid®. Oprócz laboratorium badawczego w Austrii, gdzie nasi partnerzy, posiadający patent na tę substancję czynną, prowadzą nieprzerwanie badania nad dalszymi możliwościami zastosowania substancji czynnej xCid®, my w naszym głównym zakładzie produkcyjnym w Bratysławie łączymy podstawową substancję czynną z innymi, koniecznymi substancjami dodatkowymi, aby w ten sposób stworzyć produkty konieczne do dezynfekcji powierzchni i oczyszczania powietrza w pomieszczeniach.   Produkty te są w swoim działaniu jedyne w swoim rodzaju i nie wykazują żadnych działań ubocznych na ludzi, zwierzęta i środowisko, przy czym xCid dekontaminuje wszystkie komórki i organizmy jednokomórkowe aż do 99,999 % aby zapewnić przyjazne dla życia otoczenie. Dlatego nie na darmo nazywamy go przyjaznym biocydem.

Co odróżnia xCid od AKAZIDU

Akazid jest substancją wykazującą bardzo podobne działanie jak xCid®, ponieważ jest poprzednią substancją czynną która była produkowana do połowy roku 2012 przez jedną z firm partnerskich i wprowadzana na rynek międzynarodowy z naprawdę wielkimi sukcesami, ale od połowy 2012 nie jest już produkowana.  Dwóch, z początkowo czterech, posiadaczy patentu od roku 2012 prowadziło dalsze badania nad polimerem i jego połączeniami z innymi materiałami, aby udoskonalić tą, i tak dobrą substancję czynną. Nasi badacze, którzy poznawali ogromny potencjał substancji czynnej polimeru xCid®, w pierwszej kolejności poprawili przydatność do użycia i trwałość oddziaływania polimeru xCid® w taki sposób, że jego działanie przeciw pleśni, zarodnikom, bakteriom, wirusom i organizmom jednokomórkowym mogło zostać ulepszone. 

Czym jest xCid …

xCid ®    jest   pozytywnie   naładowanym   polimerem   (kationowym)   który dokuje   do   negatywnie   naładowanych   ścian   komórkowych,   przenika przez   nie   i   w   ten   sposób   rozrywa   ściany   i   membrany   komórkowe. W   ten   sposób   komórka   mikroorganizmu   “rozpada   się”   i   z   powodu zniszczonej    ściany    komórkowej    nie    może    dalej    istnieć,    a    w następstwie tego nie może się również dalej rozmnażać. Z    uwagi    na    swoją    budowę    i    wielkość    molekularną,    substancja czynna   xCid ®    Wirkstoff   nie   wnika   w   ludzką   skórę      i   jest   zatem nieszkodliwa dla nas ludzi, zwierząt i świata roślinnego. W   badaniach   naukowych   udowodniono,   że   przeciw   temu   rodzajowi neutralizacji   bakterie   nie   są   w   stanie   się   uodpornić.   Nawet   bakterie MRSA      (szczepy      odporne      na      wszystko)      zostają      trwale zneutralizowane.
Made by Care & Safe Europe

… jakie działanie ma xCid?

1 . xCid ®    został   wynaleziony   do   neutralizacji   zarodników,   grzybów,   wirusów oraz    zapachów    i    posiada    stałe    i    długotrwałe    działanie    na    suchym podłożu. 2 . xCid ®      jest     bezwonny,     nie     potrzebuje     żadnych     zapachów,     żeby maskować    środek    aktywny    i    fascynuje    przez    najlepszą    tolerancję materiałową. 3 . xCid ®    jako   materiał   nośny   wykorzystuje   suchą   mgłę   wytwarzaną   przez urządzenia   ultradźwiękowe   do   produkcji   mgły   i   urządzenia   z   użyciem sprężonego   powietrza,   przy   czym   woda   zdemineralizowana   służy   jako nośnik     przenoszący     środek     na     powierzchnie     i     do     powietrza     w pomieszczeniach. 4 . xCid ®    jest   substancją,   która   nie   podrażnia   skóry,   oczu   lub   śluzówki,   a przede wszystkim nie jest trująca w przypadku połknięcia. 5 . xCid ®    jest   już   stosowany   w   wielu   krajach   z   ogromnym   higienicznym powodzeniem   do   łagodzenia   zapaleń   gardła   lub   w   procesie   produkcji artykułów    dla    dzieci.    Te    produkty    handlowe    będą    wkrótce    dostępne również w Europie.

CARE & SAFE Europa

Zakładom   rzemieślniczym,   zakładom   przemysłowym   jak   również   osobom   prywatnym   oferujemy   usługi   i   produkty,   które   uwolnią   środowisko   od   szkodliwych   mikroorganizmów   i zapachów   do   tego   stopnia,   że   możemy   zaoferować   idealny   klimat   dla   przemysłu   spożywczego,   gastronomii,   zakładów   produkcyjnych   i   stworzyć   zdrową   przestrzeń   życiową   w prywatnym otoczeniu. Dla   nas   ważnym   jest   to,   że   zdrowie   nie   może   być   żadnym   luksusem!   Każdy   musi   być   w   stanie   pozwolić   sobie   na   higieniczne,   i   dzięki   temu   bezpieczne,   środowisko   dla   siebie   i   swojej rodziny.   Zakłady,   które   wytwarzają   produkty   dla   społeczeństwa   muszą   również   otrzymać   oferty   higieny   w   przystępnych   cenach,   aby   móc   w   ten   sposób   oferować   swoje   produkty zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem. Bo kto chce teraz oferować towar którego sprzedaż wiąże się z ryzykiem, nikt!   W   całej   Europie   oferujemy   nasze   produkty   i   usługi   i   kształcimy   naszych   partnerów,   aby   mogli   oni   oferować   i   wykonywać   uslugi   firmy   CARE   &   SAFE   Europa   na   takim   poziomie,   jak gdybyśmy   wykonywali   je   sami.   Kontrola   i   dokształcanie   partnerów   są   dla   nas   dokładnie   tak   samo   ważne   jak   czysta   i   skrupulatna   produkcja   wyrobów   xCid ® ,   potrzebnych   do świadczenia naszych usług. 100% jakość i kompetencja, to wyróżnia CARE & SAFE Europa i jej firmy partnerskie, zaufajcie nam Państwo i zaufajcie naszemu słowu.

… co przyniesie przyszłość?

1 . Firma CARE & SAFE Europa będzie wkrótce dysponowała siedzibami firm partnerskich w 26 krajach europejskich i w zakresie higieny będzie partnerem Unii Europejskiej. 2 . xCid ®    “produkty   przemysłowe”   i   produkty   “ochrony   osobistej”,   które   są   już   stosowane   w   wielu   krajach   poza   Unią   Europejską   zostaną   wkrótce   wprowadzone   na   rynek europejski. 3 . xCid plus ® , to jest xCid ®  z ponownie zoptymalizowaną strukturą polimeru, który znajduje się właśnie w fazie certyfikacji i który wykładniczo poprawi działanie biocydu.
Rückruf Service
Zdrowie nie może być żadnym luksusem
bezahlte Werbeeinschaltung: www.main-coin.farm