Made by Care & Safe Europe
Impressum

Impressum

IMPRESSUM   Sídlo spoločnosti Europe                  Registračný súd: Bratislava Care & Safe k.s.       Krajina: Slovenská republika Technická 7, 82104 Bratislava- Ružinov            IČO:  470 83 638 Tel. +421 2 431 915 63        e-mail: office@careandsafe.eu Pomenovanie mien, značiek atď...: Všetky obchodné značky  a ochranné známky spomenuté v súvislosti s touto internetovou prezentáciou, prípadne chránené tretími osobami podliehajú neobmedzene ustanoveniam zákona o ochrane ochranných známok a práv príslušných zapísaných vlastníkov.  Vylúčenie spoluzodpovednosti: Na základe rozsudku z 12. mája 1998 okresný súd v Hamburgu rozhodol, že prevádzkovatelia webových stránok, prostrednictvom pripájania odkazov na svojich internetových stránkach na iné stránky, môžu prípadne niesť zodpovednosť za obsah odkazovaných stránok. Je to možné - podľa okresného súdu - jediný spôsob, aby sa tomu zabránilo je, že Administartor/majiteľ webu sa bude  jasne dištancovať od týchto obsahov. My sme  na rôzne stránky tohto webu  umiestnili odkazy na iné stránky na internete. Pre všetky tieto linky platí: Chceme výslovne zdôrazniť, že nemáme žiadny vplyv na podobu a obsah odkazovaných stránok. Z tohto dôvodu  sa dištancujeme jasne od obsahu akýchkoľvek webových stránok, na ktoré sú zverejnené odkazy na našej domovskej stránke a neprijímame ich ako  vlastný obsah. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy zverejnené na našich webových stránkach a pre všetky obsahy stránok, na ktoré tieto odkazy a bannery vedú. Právne poznámky:  Cez starostlivú prípravu nemožno zaručiť bezchynosť informácií zahrnutých v tomto médiu. Vyhlásenia o produktoch a ich akcie nie sú záväzné. Popis produktov a ich použitie nemôže byť považované za dohodnutú kvalitu našich výrobkov. Individuálne určenie výrobkov, vzhľadom k neustálemu vývoju, sa môže zmeniť alebo dokonca úplne vynechať. Informácie o produktoch, ktoré sa  v súčasnej dobe používajú dostanete z našich odborných poradcov. Obrázky uvedené v tomto médiu sú výlučne príklady. Obrázky môžu obsahovať aj inštalačné časti, príslušenstvo a špeciálne vybavenie, ktoré nie je súčasťou štandardnej dodávky.
Zdravie nesmie byť luxus
Impressum
platenú reklamu: www.main-coin.farm
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo