Made by Care & Safe Europe
Hygienický certifikát

Hygienický certifikát

Pre potravinárske závody bol vyvinutý CARE & SAFE Hygienický certifikát®, aby im bolo

umožnené svoju výrobu trvale hygienicky ošetrovať.

Tento certifikát je vhodný pre gastronómiu, potravinársku výrobu, sklady s potravinami a vinohradnícke závody. Predovšetkým vyhodnocujeme danú situáciu, paralelne spoločne so závodom vypracujeme koncept v súlade s platnými zákonmi a hygienickými smernicami (napr. HACCP), ktorý obyčajne začína dekontamináciou závodu, tak aby sa stanovil určitý hygienický bod, z ktorého sa vychádza. Na základe bežiaceho CARE & SAFE monitoringu sa určuje, kedy je potrebná dekontaminácia povrchov alebo ovzdušia. Následne spoločne so závodom vypracujeme opatrenia, aby sa závod udržiaval trvale hygienický. Nakoniec je závod viditeľne pre každého vyznamenaný hygienickým certifikátom.

.

Care & Safe hygienický certifikát… ….predstavuje dobrovoľnú povinnosť podľa Care & Safe Europe pravidiel pod nasadením exkluzívnej účinnej látky. Opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na certifikáciu podnikov, sú predtým zaznamenané v aktuálnom stave. Následne sú vypracované s intenzívnou spoluprácou so závodom, pričom stredobodom pozornosti sú štruktúra budovy, spracovávané produkty, štruktúra zamestnancov a konečný produkt. Tento hygienický certifikát dokumentuje vykonanie poslednej činnosti s dátumom realizácie, ktorý predstavuje posledné hygienické opatrenia. Certifikát obsahuje aj zoznam opatrení, kde sú zaznamenané uskutočnené činnosti s časovými odstupmi.  Dôležité je, že táto certifikácia môže nastať len v úzkej spolupráci so závodom, hygienickým splnomocnencom, spolupracovníkmi a vedením spoločnosti. Lebo hygienický produkt a zdravý závod môže byť ohrozený nedodržiavaním hygienického konceptu jedincom.
Zdravie nesmie byť luxus
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo