Made by Care & Safe Europe
PRODUKTY

Produkty

Nasledovne vám predstavíme produkty, ktoré vyrábame pre našich zákazníkov, obchodných partnerov a poskytovateľov služieb, ako aj pre naše vlastné služby. Všetky produkty až na Ochranu pred kondenzom “white”, ktorý je vyrábaný pre nás na zákazku v Nemecku, sú všetky produkty vyrábané pod prísnym hygienickým dohľadom a viacnásobne testované na ich účinok. .

CARE & SAFE “white”

white® je náter, ktorý na základe svojich špeciálnych vlastností udžiava povrchy, na ktorých vzniká kondenzácia z dôvodu tepelných mostov suché. white® vytvorí tak veľkú plochu, ktorá povrchové napätie od vody tak zníži, že ju v plynnej forme opäť vráti do ovzdušia. Tak ostane Perxcid dhšie na povrchu a môže tak dlhšie účinkovať. Množstvo: 0,75-0,85 kg/m². Povrch: ca. 18.000m²/natretým m² Pretierateľnosť: neodporúča sa, redukuje sa tak účinok Tónovanie: s bežnými tónovacími farbami Garancia: v kombinácií Fog max. na 5 rokov predĺžená

Care & Safe “orange”

orange® bol špeciálne vyvinutý na dezinfekciu ventilácií a klimatizácií Tento dezinfekčný prostriedok odstraňuje 99,999% všetkých baktérií, patogénnych a nepatogénnych zárodkov, ako aj multirezistentné kmene. Produkt neobsahuje chlór alebo iné dráždiace látky. Pri vzniknutom znečistení sa musí zariadenie predtým vyčistiť, aby sa umožnil účinok orange®. Aplikácia: orange® sa aplikuje prostredníctvom rozprašovačov priamo do vetracích kanálov a tak zabíja všetky baktérie a plesne. Doba pôsobenia: odp. doba pôsobenia 30 minút. Pred- a dodatočné očistenie: všetky znečistenia musia byť odstránené zo systému. Odporúča sa pred začiatkom čistenia zariadenie dekontaminovať, potom mechanicky vyčistiť a následne ešte raz rozptýliť účinnu látku kvôli prevencií.
CARE & SAFE “red”  red® sa nastrieka priamo na povrch plesne,aby mohol zabiť všetky plesne a ich spóry a odstrániť ich z povrchov. Po vyčistení vlhkou utierkou z mikrofázy treba postihnutú plochu ešte raz preventívne nastriekať red® , aby sa na povrch dostalo dostatočné množstvo účinnej látky.  Dekontaminácia: 0,25 liter/m². Doba pôsobenia: odp. doba pôsobenia 10-15 minút, podľa veľkosti plochy plesne. Čistenie: najlepšie účinky dosiahnete s použitím mikrofázovej utierky Prevencia: 0,25 liter/m² CARE & SAFE “green” green® bol vyvinutý na dekontamináciu kancelárií a domácností, aby neutralizoval zápachy, spóry, kvasinky a plesne. green®  sa rovnomerne rozdeľuje do ovzdušia s použitím ultrazvukových rozprašovačov a tak zabíja 99,999% baktérií, zárodkov, spórov a kvasiniek, pričom koncentrácia green® je zvolená tak, aby sa povrchy nelepili. Tak môžu ostať v miestnosti aj citlivé predmety.  Dekontaminácia 1,00 liter/100m³.  Doba pôsobenia: odp. doba pôsobenia  2 hodiny, podľa vlhkosti vzduchu. Dodatočné ošetrenie: všeobecne nie je potrebné, podľa potreby vyvetrať Garancia: 2 roky na povrchoch CARE & SAFE “blue” blue®  bol vyvinutý na dekontamináciu obchodných a priemyselných miestností, aby neutralizoval zápachy, spóry, kvasinky a plesne.blue®  sa rovnomerne rozdeľuje do ovzdušia s použitím priemyselných ultrazvukových rozprašovačov a tak zabíja 99,999% baktérií, zárodkov a kvasiniek.  Dekontaminácia: 1,00 liter/100m³. Doba pôsobenia: odp. doba pôsobenia 2 hodiny, podľa vlhkosti vzduchu. Dodatočné ošetrenie: z dôvodu vysokej koncetrácie účinnej látky treba podlahy umyť neutrálnym čističom podláh a miestnosť vyvetrať Garancia: rozdielna, podľa spôsobu ošetrenia

Care & Safe “fresh”

fresh® bol špeciálne vyvinutý na odstraňovanie zápachov v nákladnej doprave, obytných a pracovných kontajneroch. Viaže čiastočky vzduchu a nepríjemné zápachy, ako napríklad tzv. zahmlievanie nových automobilov, zápachy z domácich zvierat, z cigariet, spaliny, potuchlina.. fresh® riešenie pripravené na použitie a je vyrobený špeciálne s použitím CARE & SAFE rozprašovačov. Takto vytvorená hmla je veľmi jemná (veľkosť kvapiek <10 µm), čo zamedzuje vzniku škodám spôsobených vlhkosťou. Potreba: podľa spracovateľskej tabuľky, v ktorej sú uvedené hodnoty bežnej veľkosti automobilu Nástroje: UV rozprašovač pre automobily, mikrofázová utierka Doba pôsobenia: odp. doba pôsobenia 45- 60 minút pričom úplný efekt nastáva po 24 hodinách.
Zdravie nesmie byť luxus
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo