Made by Care & Safe Europe

Care & Safe v gastronómií

Výzvy

Keďže všetky gastronomické prevádzky sú neustále

konfrontované s nespočetným množstvom výziev v

oblasti hygieny, sme my ako CARE & SAFE Slovakia

zopovedným partnerom na Slovensku.

HACCP 

Ruka v ruke spoločne s HACCP môžu CARE & SAFE

produkty hygienické opatrenia značne uľahčiť, resp.

zjednodušiť, pretože účinná látka xCid vykazuje veľmi

dobrú trvanlivosť a účinok. Jedno či pri dekontaminácií a

prevencií voči cudzím plesniam, zaťaženiu zápachmi

alebo problémami s plesňami, CARE & SAFE Slovakia

pomáha tieto problémy riešiť a odstraňovať.

Hygienická kontrola v gastronómií

Radi prevedieme pri bezplatnom poradenstve  CARE &

SAFE hygienickú kontrolu. Na základe merania záťaže zárodkami a hubami v ovzduší alebo na povrchoch,

môžeme určiť dôvod zaťaženia a podľa Vašich potrieb vytvoriť návrh sanácie.

Mikrobiologické vyhodnotenie

Mikrobiologické vyhodnotenie kontaminácie obytných miestností baktériami a plesňami je prevádzané

prostredníctvom CARE & SAFE Partnerov, podľa noriem AIT (Austrian Institute of Technology). Analýza  je

vypracovaná v Tulln-e, v laboratóriu  AIT a je odoslaná  nám a Vám na vyhodnotenie.

CARE & SAFE Hygienický certifikát…  predstavuje dobrovoľnú povinnosť podľa Care & Safe Europe pravidiel pod nasadením exkluzívnej účinnej látky xCid®. Opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na certifikáciu podnikov, sú predtým zaznamenané v aktuálnom stave. Následne sú vypracované s intenzívnou spoluprácou so závodom, pričom stredobodom pozornosti sú štruktúra budovy, spracovávané produkty, štruktúra zamestnancov a konečný produkt. Tento hygienický certifikát dokumentuje vykonanie poslednej činnosti s dátumom realizácie, ktorý predstavuje posledné hygienické opatrenia. Certifikát obsahuje aj zoznam opatrení, kde sú zaznamenané uskutočnené činnosti s časovými odstupmi. Dôležité je, že táto certifikácia môže nastať len v úzkej spolupráci so závodom, hygienickým splnomocnencom, spolupracovníkmi a vedením spoločnosti. Lebo hygienický produkt a zdravý závod môže byť ohrozený nedodržiavaním hygienického konceptu jedincom.

 Dezinfekcia ventilácií a odsávačov

Napriek najlepším filtovacím systémom sa môžu do ventilácie dostať

spóry, baktérie a vírusy. Je enormne dôležité vetracie potrubie a šachty pravidelne dekontaminovať. Tak

nemajú baktérie a vírusy žiadnu šancu sa množiť a dokonca odumierajú, a v objekte sa nachádza skutočne čistý

vzduch. Na toto bol vyvinutý Care & Safe “orange”. Odstraňuje 99,999% baktérií ( aj multirezistentné nemocničné

zárodky) a plesní. Vytvorený Care & Safe “orange” film, ktorý sa do zariadenia dostane pomocou hmly, funguje na

vnútornej strane zariadenia ako veľkoplošný filter a zabezpečuje dlhodobo čistý vzduch v každej miestnosti napojenej

na ventiláciu.

Ako to funguje?

Aplikovaná účinná látka sa usadí na povrchu ventilačného potrubia a priťahuje z dôvodu pozitívne nabitej účinnej

látky xCid, všetky od prírody negatívne nabité baktérie, vírusy a zárodky a ničí ich. Keďže je účinná látka  xCid podľa

vyhlásenia OECD noriem neškodná pre ľudí, zvieratá a rastliny a vykazuje jedinečné dekontaminačné vlastnosti pri

jednobunkových organizmoch, sú produkty CARE & SAFE perfektnou dezinfekčnou látkou pre ventilácie a

klimatizácie.

Neutralizácia zápachov v izbách

Prostredníctvom CARE & SAFE neutralizácie zápachov,

môžeme odstrániť aj nepríjemné zápachy ako napr.

zápach z cigariet z izieb a textilných povrchov. Podľa

intenzity zaťaženia môžeme použiť rôzne CARE & SAFE

produkty.

Dezinfekcia klimatizácií

Postup je podobný ako pri ventilačnom systéme. Ak je

klimatizácia súčasťou ventilačného systému, dodatočne

sa dezinfikuje výmenník tepla, aby sa odstránili baktérie,

vírusy a zárodky. Keďže sa na výmenníku nachádza veľa

kondenzu, odporúča sa dezinfekcia výmenníku tepla

každých 6 mesiacov.

Sanácia povrchov Ak sa jedná o škody spôsobené kondenzáciou alebo zaťaženie plesňami prostredníctvom tepelných mostov, je povrchová sanácia vo väčšine prípadov dostačujúca. Povrchová sanácia pozostáva z pravidla z 3 krokov a býva prevedená prostredníctvom CARE & SAFE produktov red, green a white. Krok 1: Dekontaminácia povrchu postihnutého plesňami. Krok  2: Nanesenie náteru potlačujúceho kondenzáciu ( CARE & SAFE white), aby sa vlhkosť, ktorá vzniká vytváraním tepelných mostov natrvalo odstránila. Krok 3: Nanesenie preventívnej vrstvy vrátene rozprašovania CARE & SAFE xCid prodkutov, aby sa ovzdušie vyčistilo od spórov. CARE & SAFE Slovakia účinné látky Pri dekontaminácií povrchov a ovzdušia budú použité iba na Slovensku produkované  xCid účinné látky, ktoré podľa OECD a EÚ noriem nie sú škodlivé pre človeka, zvieratá a rastliny. Naše účinné látky nedráždia sliznice, pokožku alebo očí, čím sú jednoznačne neškodné. Neutralizované sú len jednobunkové organizmy a účinná látka z dôvodu veľkosti molekúl nemôže byť ľudským telom prijatá.  CARE & SAFE profil produktov Nasledujúce produkty bývajú použité pri dekontaminácií ovzdušia, povrchov a sanácie povrchov. Bližšie informácie a údaje o produktoch nájdete v sekcií   “PRODUKTY CARE & SAFE obchodné produkty  Pre každodenné použitie sme vyvinuli CARE & SAFE EXPRESS produkty na odstránenie plesní z chladničiek alebo na dekontamináciu klimatizácií. Tieto produkty majú veľký podiel v oblasti hygieny podľa HACCP.
Zdravie nesmie byť luxus
v  súlade s HACCP
platenú reklamu: www.main-coin.farm
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo
Poradenstvo:   V našej  centrále Vám počas otváracích hodín veľmi radi poradíme. Aby sme mali dostatok času na Vaše potreby, prosíme o zaznamenanie Vášho kontaktu na tel.čísle:

+421 902 595 858

Otváracia doba:         Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30                             Piatok: 8:00 – 15:00 bezplatný termín obhliadky: Radi si s Vami dohodneme bezplatný termín priamo u vás.Toto oznámte našim kolegyniam, aby zorganizovali termín s technikom. Tešíme sa na Váš telefonát, ale zastihnúť nás môžete aj na našom maily slovakia@careandsafe.eu.
INFRAČERVENÉ VYKUROVANIE Vitalheizung®  My ako VITALHEIZUNG® sme vašim partnerom keď sa jedná o zdravé a efektívne vykurovanie.  Nájdeme pre vás správne infračervené kúrenie pre zlepšenie vašej klímy. Pred viac ako 20 rokmi sme sa s najlepším pomerom ceny a výkonu etablovali na európsky trh ako číslo 1 v infračervenom vykurovaní. Veľmi radi Vám poskytneme špeciálne poradenstvo v oblasti vykurovania. +43/2273/700 11-0 Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 a Piatok: 8:00 – 15:00  S najvyššou kvalitou naších vykurovacích infračervených panelov z našej vlastnej výroby a ďalšími IČ produktami garantujeme optimálnu mieru na zdraví a  spoľahlivosti!
Európska propagácia boja proti plesniam Európska iniciatíva propagácie  boja proti plesniam v domácnostiach prebieha v Rakúsku iba od roku 2017. Pre CARE & SAFE Slovensko bol pre rok 2017 schválený budget vo výške 250.000€ na podporu sanačných opatrení v domácnostiach. Viac informácií