Made by Care & Safe Europe

Výroba a skladovanie

Práve v priemyselných prevádzkach ako napr. výroba

zmrzliny, mäsový priemysel a spracovanie zeleniny je

enormne dôležité dbať na hygienu. Pretože keď sa

produkty spracovávajú, alebo sa z časti dostávajú k

spotrebiteľovi v surovom stave, je hygiena alfou a

omegou v každom potravinárskom zariadení.

Tu sa nachádzajú popri problémoch s prinesenými

cudzími plesňami aj technicko-hygienické problémy v

budovách. Závody bývajú vetrané prostredníctvom

ventilačného systému alebo chladené klimatizáciou,

preto sa musia aj tieto zariadenia pravidelne

dekontaminovať.

Dodatočne dochádza v závodoch pri rozširovaní výroby

k problémom, kde sa pri prestavbách môžu vyskytnúť

problémy s vlhkosťou.

Tu zasiahnu CARE & SAFE produkty a musí sa rozšíriť alebo vytvoriť hygienický koncept. Tento potom býva dodatočne potvrdený CARE & SAFE hygienickým certifikátom. Analýza poškodení Dôvod pre zaťaženie plesňami nie je vždy na prvý pohľad viditeľný. Treba previesť obhliadku miestností, meranie vlhkosti vzduchu a meranie vlhkosti na povrchoch. Tie radi uskutočníme prostredníctvom CARE & SAFE Hygienickej kontroly pri bezplatnej obhliadke. Na základe obhliadky stanovíme príčinu zaťaženia plesňami a navrhneme spôsob sanácie.

Mikrobiologické vyhodnotenie

Mikrobiologické vyhodnotenie kontaminácie obytných miestností baktériami a plesňami je prevádzané

prostredníctvom CARE & SAFE Partnerov, podľa noriem AIT (Austrian Institute of Technology). Analýza je

vypracovaná v Tulln-e, v laboratóriu AIT a je odoslaná nám a Vám na vyhodnotenie.

Chov dobytka a poľnohospodárstvo Pri chove dobytka je dôležité starať sa o hygienické prostredie. Na jednej strane ponúknuť zvieratám zdravé prostredie a na druhej strane produkovať mäso nekontaminované stresovými hormónmi. S CARE & SAFE produktami bez zhoršenia životného prostredia zvierat sa môže udržiavať ich prostredie čisté a hygienické. Toto je dôležité aj v biologickom poľnohospodárstve. Keďže sa väčšinou jedná o chov insekticídov, čistenie týchto zariadení je ťažké, a preto bývajú pravidelné výpadky plesní a baktériálnych kultúr. CARE & SAFE produkty neškodia zvieratám ani insekticídom, preto sa chovateľské stanice môžu ošetriť rozprašovaním aj počas toho, keď sa tam zvieratá nachádzajú. CARE & SAFE partnerský koncept Keďže sa v priemyselných a chovateľských prevádzkach väčšinou jedná o pravidelné ošetrovanie, sú 2 možnosti: 1. CARE & SAFE partner v poskytovaní služieb prevedie ošetrenie podľa štandardov CARE & SAFE Europe alebo 2. chovateľský alebo priemyselný závod sa sám stane našim partnerom a po zaškolení bude závod ošetrovať samostatne. Takto môžu vzniknúť partnerstvá, ktoré sú nami podporované. CARE & SAFE Slovakia účinné látky Pri dekontaminácií povrchov a ovzdušia budú použité iba na Slovensku produkované Perxcid účinné látky, ktoré podľa OECD a EÚ noriem nie sú škodlivé pre človeka, zvieratá a rastliny. Naše účinné látky nedráždia sliznice, pokožku alebo očí, čím sú jednoznačne neškodné. Neutralizované sú len jednobunkové organizmy a účinná látka z dôvodu veľkosti molekúl nemôže byť ľudským telom prijatá. CARE & SAFE profil produktov Nasledujúce produkty bývajú použité pri dekontaminácií ovzdušia, povrchov a sanácie povrchov. Bližšie informácie a údaje o produktoch nájdete v sekcií “PRODUKTY CARE & SAFE Slovakia obchodné produkty Popri našich profesionálnych službách, ponúkame aj obchodné produkty pre súkromnú potrebu. Či chcete len odstrániť pleseň v kúpelni, eliminovať zápach z topánok, alebo len redukovať alergiu na prach, vieme Vám pomôcť.
Zdravie nesmie byť luxus
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo
Poradenstvo: V našej slovenskej centrále Vám počas otváracích hodín veľmi radi poradíme. Aby sme mali dostatok času na Vaše potreby, prosíme o zaznamenanie Vášho kontaktu na tel.čísle:

+421 902 595 858

Otváracia doba: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 Piatok: 8:00 – 15:00 bezplatný termín obhliadky: Radi si s Vami dohodneme bezplatný termín priamo u vás.Toto oznámte našim kolegyniam, aby zorganizovali termín s technikom. . Tešíme sa na Váš telefonát, ale zastihnúť nás môžete aj na našom maily slovakia@careandsafe.eu.
INFRAČERVENÉ VYKUROVANIE PS-europe® My ako PS-europe® sme vašim partnerom keď sa jedná o zdravé a efektívne vykurovanie. Nájdeme pre vás správne infračervené kúrenie pre zlepšenie vašej klímy. Pred viac ako 20 rokmi sme sa s najlepším pomerom ceny a výkonu etablovali na európsky trh ako číslo 1 v infračervenom vykurovaní. Veľmi radi Vám poskytneme špeciálne poradenstvo v oblasti vykurovania. +421 902 595 858 Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 a Piatok: 8:00 – 15:00 S najvyššou kvalitou naších vykurovacích infračervených panelov z našej vlastnej výroby a ďalšími IČ produktami garantujeme optimálnu mieru na zdraví spoľahlivosti!