Made by Care & Safe Europe

Care & Safe, partner v oblasti hygieny!

Kompletné riešenia

Divízia CARE & SAFE Slovakia vám môže pre vaše

spoločenstvo resp. vlastné objekty ponúknuť kompletný

hygienický systém.

Je jedno či sa jedná o povrchovú sanáciu alebo o vysušovanie po poškodení vodou, dekontamináciu plesní a baktérií vo ventiláciach až po zavedenie infračerveného vykurovacieho systému z vlastnej dielne, ktoré neškodí životnému prostrediu, my pracujeme zodpovedne v súlade s normami s ohľadom na Vaše potreby. Spoľahnite sa na nás. My držíme slovo!

Sanácia povrchov

Ak sa jedná o škody spôsobené kondenzáciou alebo zaťaženie plesňami prostredníctvom tepelných mostov, je

povrchová sanácia vo väčšine prípadov dostačujúca. Povrchová sanácia pozostáva z pravidla z 3 krokov a býva

prevedená prostredníctvom CARE & SAFE produktov red, green a white.

Krok 1: Dekontaminácia povrchu postihnutého plesňami. Krok 2: Nanesenie náteru potlačujúceho kondenzáciu ( CARE & SAFE white), aby sa vlhkosť, ktorá vzniká vytváraním tepelných mostov natrvalo odstránila. Krok 3: Nanesenie preventívnej vrstvy vrátene rozprašovania CARE & SAFE Perxcid prodkutov, aby sa ovzdušie vyčistilo od spórov.

Odstraňovanie zápachov a plesní

Pri výmene nájomníkov treba väčšinou z obytných miestností odstrániť zápachy, predovšetkým z textilných krytín (

kobercov), ak v miestnostiach zostávajú. Pri výmene nájomníkov vychádzajú často na povrch skryté plesne, ktoré

potrebujú odstrániť. Tieto 2 problémy v priebehu sanačných prác radi pre Vás odstránime. Môžete si byť istí, že

plesne v priebehu 2-5 rokov (podľa odborného technika) nemajú žiadnu šancu vzniknúť a rozmnožovať sa na

ošetrených povrchoch. Túto záruku obdržíte od nášho administratívneho spolupracovníka.

Dekontaminácia ventilácií a klimatizácií

Centrálne alebo decentrálne vetranie, obidva systémy potrebujú pravidelnú kontrolu a dezinfekciu. Najmenej

zdravotných problémov a nákladov vzniká, ak sa ventilačný systém hneď od začiatku dekontaminuje a pravidelne

dezinfikuje pomocou CARE & SAFE orange. Pretože účinná látka Perxcid pôsobí ako veľkoplošný filter vo

ventilačnom zariadení a tak zabraňuje množeniu

zárodkov, vírusov a baktérií a neutralizuje zápachy.

Vysušovanie po poškodení vodou

Či už sa jedná o klasickú poruchu práčky, poruchu

vodovodného alebo odpadového potrubia, o stúpajúcu

alebo tlačiacu vlhkosť z muriva, bývajú všetky tieto škody

rovnako nepríjemné a potrebujú rozdielne sanačné

koncepty na ich odstránenie.

My a naši CARE & SAFE odborní partneri Vám veľmi radi poradíme v týchto špecifických prípadoch a budeme Vám k dispozícií pri vykonávaní sanácie.

Stenové systémy- proti vlhkých múrom

Oprava vlhkého a soľ obsahujúceho muriva býva pre

architektov a stavbárov vždy veľkou výzvou. S našim

vysoko výkonným systémom sme vytvorili inovatívny

sanačný koncept na zaistenie a izoláciu vlhkých a soľ obsahujúcich murív. Funkcia, spôsobilosť a bezpečnosť

prevedenia sanačnej metódy sú potvrdené cez nespočetné množstvo úspechov v praxi. Adekvátne k novej európskej

norme vykazuje náš systém DIN EN 998-1 pre omietky CE-označenie.

Tento systém slúži ako trvanlivá omietka na vlhkých, väčšinou soľ obsahujúcich murivách a preto je ideálna na sanáciu vlhkých pivníc, výklenkov a historických budov. Dosiahne sa suchý povrch a zamedzí sa rozkvitaniu plesní ako aj vydúvaniu omietky.

CARE & SAFE sanácia

Sanačné opatrenia vykonávajú výlučne CARE & SAFE Slovakia partneri, ktorí majú porebnú kvalifikáciu a

živnostenské oprávnenie na používané koncepty. Keďže nemá každý partner oprávnenie na vysušovanie alebo

obnovu, môže byť sanácia prevedená v spolupráci. V závislosti od sanačnej metódy si môžete byť istí, že pri našom

CARE & SAFE koncepte ste v dobrých a úprimných rukách. To nám môžete veriť.

Analýza škôd

Dôvod pre zaťaženie plesňami nie je vždy na prvý

pohľad viditeľný. Treba previesť obhliadku miestností,

meranie vlhkosti vzduchu a meranie vlhkosti na

povrchoch. Tie radi uskutočníme prostredníctvom CARE

& SAFE Hygiene Check pri bezplatnej obhliadke. Na

základe obhliadky stanovíme príčinu zaťaženia plesňami

a navrhneme spôsob sanácie.

Mikrobiologické vyhodnotenie

Mikrobiologické vyhodnotenie kontaminácie obytných

miestností baktériami a plesňami je prevádzané

prostredníctvom CARE & SAFE Partnerov, podľa noriem

AIT (Austrian Institute of Technology). Analýza je

vypracovaná v Tulln-e, v laboratóriu AIT a je odoslaná

nám a Vám na vyhodnotenie.

CARE & SAFE Slovakia účinné látky Pri dekontaminácií povrchov a ovzdušia budú použité iba na Slovensku produkované Perxcid účinné látky, ktoré podľa OECD a EÚ noriem nie sú škodlivé pre človeka, zvieratá a rastliny. Naše účinné látky nedráždia sliznice, pokožku alebo očí, čím sú jednoznačne neškodné. Neutralizované sú len jednobunkové organizmy a účinná látka z dôvodu veľkosti molekúl nemôže byť ľudským telom prijatá. CARE & SAFE profil produktov Nasledujúce produkty bývajú použité pri dekontaminácií ovzdušia, povrchov a sanácie povrchov. Bližšie informácie a údaje o produktoch nájdete v sekcií “PRODUKTY CARE & SAFE Slovakia obchodné produkty Popri našich profesionálnych službách, ponúkame aj obchodné produkty pre súkromnú potrebu. Či chcete len odstrániť pleseň v kúpelni, eliminovať zápach z topánok, alebo len redukovať alergiu na prach, vieme Vám pomôcť.

KERA-FIT Infračervené vykurovacie systémy

Dôležité pre optimálne vykurovanie miestností býva správna voľba vykurovacieho systému. V tejto súvislosti ponúka

“Care & Safe Infrared Systems” rozhodujúce výhody pri vykurovaní obytných miestností. Infračervené tepelné vlny

preniknú do každého kúta a redukujú tak tvorbu kondenzácie na povrchoch. Infračervené vlny zohrievajú povrchy a

nie ovzdušie ako predchádzajúce vykurovacie systémy. Preto sú plochy bez kondenzácie a minimalizuje sa riziko

tvorby plesní.

Presvedčte sa o jedinečnosti vykurovacieho systému od európskeho technologického lídra PS-europe® partnerskej spoločnosti CARE & SAFE Europe.
Zdravie nesmie byť luxus
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo
Poradenstvo: V našej slovenskej centrále Vám počas otváracích hodín veľmi radi poradíme. Aby sme mali dostatok času na Vaše potreby, prosíme o zaznamenanie Vášho kontaktu na tel.čísle:

+421 902 595 858

Otváracia doba: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 Piatok: 8:00 – 15:00 bezplatný termín obhliadky: Radi si s Vami dohodneme bezplatný termín priamo u vás.Toto oznámte našim kolegyniam, aby zorganizovali termín s technikom. . Tešíme sa na Váš telefonát, ale zastihnúť nás môžete aj na našom maily slovakia@careandsafe.eu.
INFRAČERVENÉ VYKUROVANIE PS-europe® My ako PS-europe® sme vašim partnerom keď sa jedná o zdravé a efektívne vykurovanie. Nájdeme pre vás správne infračervené kúrenie pre zlepšenie vašej klímy. Pred viac ako 20 rokmi sme sa s najlepším pomerom ceny a výkonu etablovali na európsky trh ako číslo 1 v infračervenom vykurovaní. Veľmi radi Vám poskytneme špeciálne poradenstvo v oblasti vykurovania. +421 902 595 858 Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 a Piatok: 8:00 – 15:00 S najvyššou kvalitou naších vykurovacích infračervených panelov z našej vlastnej výroby a ďalšími IČ produktami garantujeme optimálnu mieru na zdraví spoľahlivosti!