Made by Care & Safe Europe

Care & Safe Hygienická kontrola

Analýza škôd Dôvod pre zaťaženie plesňami nie je vždy na prvý pohľad viditeľný. Treba previesť obhliadku miestností, meranie vlhkosti vzduchu a meranie vlhkosti na povrchoch. Tie radi uskutočníme prostredníctvom CARE & SAFE Hygienickej kontrole  pri bezplatnej obhliadke. Na základe obhliadky stanovíme príčinu zaťaženia plesňami a navrhneme spôsob sanácie. Mikrobiologické vyhodnotenie Mikrobiologické vyhodnotenie kontaminácie obytných miestností baktériami a plesňami je prevádzané prostredníctvom CARE & SAFE Partnerov, podľa noriem AIT (Austrian Institute of Technology). Analýza  je vypracovaná v Tulln-e, v laboratóriu  AIT a je odoslaná  nám a Vám na vyhodnotenie. AIT Austrian Institute of Technology Všetky analýzy nechávame vypracovať zásadne v AIT ( Austrian Institut of Technology) v Tulln-e., pretože pri tomto inštitúte si môžeme byť istí, že analýzy budú vypracované kompetentne a nezávisle. AIT má veľmi dobré meno v celej Európe a je pre nás dôležitým partnerom počas hygienickej kontroly na základe obrovských znalostí v oblasti mikrobiologických rozborov. Keďže aj pri Petriho miskách a odtlačkových podložkách je veľmi dôležité dbať na vysokú kvalitu odobratej živnej pôdy, používame misky a odtlačkové podložky výlučne z AIT. Od hygienickej kontroly po sanáciu  Nie všetky škody sú rovnaké a aj potreby obyvateľov a užívateľov bývajú rozdielne, existuje samozrejme veľa možností na sanáciu škôd. Môže ísť o jednoduchú CARE & SAFE dekontamináciu povrchov a ovzdušia, sanáciu povrchov alebo vysušovanie muriva. Použitie infračerveného vykurovacieho systému môže byť dôležitou súčasťou sanácie. Musí však prebehnúť odborné poradenstvo, aby sa vypracoval ideálny koncept na základe Vašich potrieb.  CARE & SAFE sanácia Sanačné opatrenia vykonávajú výlučne CARE & SAFE Slovakia partneri, ktorí majú porebnú kvalifikáciu a živnostenské oprávnenie na používané koncepty. Keďže nemá každý partner oprávnenie na vysušovanie alebo obnovu, môže byť sanácia prevedená v spolupráci.  V závislosti od sanačnej metódy si môžete byť istí, že pri našom CARE & SAFE koncepte ste v dobrých a úprimných rukách. To nám môžete veriť.
Zdravie nesmie byť luxus
platenú reklamu: www.main-coin.farm
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo
Poradenstvo:   V našej  centrále Vám počas otváracích hodín veľmi radi poradíme. Aby sme mali dostatok času na Vaše potreby, prosíme o zaznamenanie Vášho kontaktu na tel.čísle:

+421 902 595 858

Otváracia doba:         Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30                             Piatok: 8:00 – 15:00 bezplatný termín obhliadky: Radi si s Vami dohodneme bezplatný termín priamo u vás.Toto oznámte našim kolegyniam, aby zorganizovali termín s technikom. Tešíme sa na Váš telefonát, ale zastihnúť nás môžete aj na našom maily slovakia@careandsafe.eu.
INFRAČERVENÉ VYKUROVANIE Vitalheizung®  My ako VITALHEIZUNG® sme vašim partnerom keď sa jedná o zdravé a efektívne vykurovanie.  Nájdeme pre vás správne infračervené kúrenie pre zlepšenie vašej klímy. Pred viac ako 20 rokmi sme sa s najlepším pomerom ceny a výkonu etablovali na európsky trh ako číslo 1 v infračervenom vykurovaní. Veľmi radi Vám poskytneme špeciálne poradenstvo v oblasti vykurovania. +43/2273/700 11-0 Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 a Piatok: 8:00 – 15:00  S najvyššou kvalitou naších vykurovacích infračervených panelov z našej vlastnej výroby a ďalšími IČ produktami garantujeme optimálnu mieru na zdraví a  spoľahlivosti!
Európska propagácia boja proti plesniam Európska iniciatíva propagácie  boja proti plesniam v domácnostiach prebieha v Rakúsku iba od roku 2017. Pre CARE & SAFE Slovensko bol pre rok 2017 schválený budget vo výške 250.000€ na podporu sanačných opatrení v domácnostiach.   Viac informácií