Made by Care & Safe Europe

Care & Safe v súkromnej sfére

Plesne na povrchoch

Obytné miestnosti bývajú permanentne zaťažené spórmi

plesní prostredníctvom vetrania a samotného bývania.

Tieto spóry sa prenášajú vonkajším vzduchom,

domácimi zvieratami, potravinami alebo oblečením.

Pri bežnom využití, správnom vetraní a dobrých

stavebných materiáloch nie sú tieto spóry pre nás

nebezpečné, pretože potrebujú živnú pôdu pre svoj rast.

.Ako živnú pôdu označujeme povrchy, ktoré umožňujú

spórom prežitie a rozmnožovanie. Väčšinou to neni

jediná príčina, ktorá má vinu na raste plesní.

Kondenzačné plochy

Tieto plochy sú pri vysokej vlhkosti vzduchu ideálnou

živnou pôdou pre spóry plesní, pretože sa vlhkosť usadí

na týchto chladných miestach ako vodný film a tak umôžňuje plesniam ich rozmnožovanie. Kondenzačné plochy

môžu vzniknúť aj nedostatočným vetraním miestností. To sa stáva napr. na stenách skríň. ktoré bývajú pripojené na

vonkajšie steny.

Poškodenie vodou Existuje veľa druhov poškodenia vodou. Tie, ktoré vznikajú klasickou poruchou práčky, poruchou vodovodných alebo odpadových rúr a tie, ktoré vznikajú stúpajúcou alebo tlačiacou vlhkosťou v murive. Všetky tieto škody sú rovnako nepríjemné, ale existuje veľa rôznych sanačných konceptov na odstránenie škôd resp. ich následkov. Analýza škôd Dôvod pre zaťaženie plesňami nie je vždy na prvý pohľad viditeľný. Treba previesť obhliadku miestností, meranie vlhkosti vzduchu a meranie vlhkosti na povrchoch. Tie radi uskutočníme prostredníctvom CARE & SAFE Hygienickej kontroly pri bezplatnej obhliadke. Na základe obhliadky stanovíme príčinu zaťaženia plesňami a navrhneme spôsob sanácie. Mikrobiologické vyhodnotenie Mikrobiologické vyhodnotenie kontaminácie obytných miestností baktériami a plesňami je prevádzané prostredníctvom CARE & SAFE partnerov, podľa noriem AIT (Austrian Institute of Technology). Analýza je vypracovaná v Tulln-e, v laboratóriu AIT a je odoslaná nám a Vám na vyhodnotenie. Varianty sanácie Keďže nie sú všetky škody rovnaké a potreby obyvateľov rôzne, existuje samozrejme veľa možností sanácie poškodení. Môže to byť jednoduchá CARE & SAFE dekontaminácia povrchov a ovzdušia, sanácia povrchov alebo vysušovanie muriva. Použitie infračerveného vykurovacieho systému, môže byť dôležitou súčasťou sanácie. Tu musí prebehnúť odborné poradenstvo na vytvorenie ideálneho konceptu pre vaše potreby a obytné priestory. CARE & SAFE sanácia Sanačné opatrenia vykonávajú výlučne CARE & SAFE Slovakia partneri, ktorí majú porebnú kvalifikáciu a živnostenské oprávnenie na používané koncepty. Keďže nemá každý partner oprávnenie na vysušovanie alebo obnovu, môže byť sanácia prevedená v spolupráci. V závislosti od sanačnej metódy si môžete byť istí, že pri našom CARE & SAFE koncepte ste v dobrých a úprimných rukách. To nám môžete veriť. CARE & SAFE Slovakia účinné látky Pri dekontaminácií povrchov a ovzdušia budú použité iba na Slovensku produkované Perxcid účinné látky, ktoré podľa OECD a EÚ Noriem nie sú škodlivé pre človeka, zvieratá a rastliny. Naše účinné látky nedráždia sliznice, pokožku alebo oči, čím sú jednoznačne neškodné. Neutralizované sú len jednobunkové organizmy a účinná látka z dôvodu veľkosti molekúl nemôže byť ľudským telom prijatá. CARE & SAFE profil produktov Nasledujúce produkty bývajú použité pri dekontaminácií ovzdušia, povrchov a sanácie povrchov. Bližšie informácie a údaje o produktoch nájdete v sekcií “PRODUKTY CARE & SAFE Slovakia obchodné produkty Popri našich profesionálnych službách, ponúkame aj obchodné produkty pre súkromnú potrebu. Či chcete len odstrániť pleseň v kúpelni, eliminovať zápach z topánok, alebo len redukovať alergiu na prach, vieme Vám pomôcť.
Zdravie nesmie byť luxus
Spoľahnite sa na našich obchodných partnerov, pretože my držíme slovo
Poradenstvo: V našej slovenskej centrále Vám počas otváracích hodín veľmi radi poradíme. Aby sme mali dostatok času na Vaše potreby, prosíme o zaznamenanie Vášho kontaktu na tel.čísle:

+421 902 595 858

Otváracia doba: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 Piatok: 8:00 – 15:00 bezplatný termín obhliadky: Radi si s Vami dohodneme bezplatný termín priamo u vás.Toto oznámte našim kolegyniam, aby zorganizovali termín s technikom. . Tešíme sa na Váš telefonát, ale zastihnúť nás môžete aj na našom maily slovakia@careandsafe.eu.
INFRAČERVENÉ VYKUROVANIE PS-europe® My ako PS-europe® sme vašim partnerom keď sa jedná o zdravé a efektívne vykurovanie. Nájdeme pre vás správne infračervené kúrenie pre zlepšenie vašej klímy. Pred viac ako 20 rokmi sme sa s najlepším pomerom ceny a výkonu etablovali na európsky trh ako číslo 1 v infračervenom vykurovaní. Veľmi radi Vám poskytneme špeciálne poradenstvo v oblasti vykurovania. +421 902 595 858 Otváracie hodiny: Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 16:30 a Piatok: 8:00 – 15:00 S najvyššou kvalitou naších vykurovacích infračervených panelov z našej vlastnej výroby a ďalšími IČ produktami garantujeme optimálnu mieru na zdraví spoľahlivosti!